Филтри и филтърни системи

Филтри
 • Филтърни елементи за всички марки филтри
 • Хидравлични филтри
 • Филтри за сгъстен въздух
 • Процесни филтри
 • Индустриални филтри
 • "Coreless" филтри и филтърни елементи
 • Коалесцентни филтри
 • Филтри за хранително вкусовата промишленост
 • Филтри за стерилни процеси
 • Филтри за високо и ниско налягане
 • Филтри за паралелен и обратен поток (сливни филтри)
 • Смукателни филтри
 • Филтри за монтаж "в линия"

Filtrec Logo