Измервателни уреди

 • Уреди за мониторинг и откриване на течове от подземни метални и неметални тръбопроводни системи – водопроводи, газопроводи, паропроводи: шумоанализиращи системи / логери / за локализация на течове, телеметрични логери с възможност за предаване на информацията по GSM канал чрез SMS, дигитални корелатори, апаратура за електроакустично локализиране на течовете
 • Ултразвукови преносими и стационарни разходомери за течности и газове: Доплерови и с транзитно време. Широк диапазон на приложение: напорни, безнапорни тръбопроводи и открити канали
 • Електромагнитни разходомери за течности и газове.
 • Уреди за измерване на температура: инфрачервени стационарни и преносими термометри. Термовизионни камери. Системи за непрекъснати он-лайн температурни измервания на производствени процеси. Инфрачервени скенери. Термовизионен софтуер
 • Уреди за контрол, измерване и регулиране на дебит, поток, разход, налягане, температура и други физико-химични величини
 • Апаратура за изпитване на: релейна защита и прекъсвачи, изпитване на трансформатори и трансформаторно масло, изпитване с високо напрежение, изпитване на изолация и кабели, микроометри, мегаомметри
 • Инструменти и уреди за метрологично осигуряване в машиностроенето:

 • Пресетери
 • Измервателни глави за металорежещи машини
 • Измерителни инструменти с линеен нониус: шублери, вътромери, дълбокомери и др.
 • Микрометрични инструменти: микрометри, индикаторни часовници.
 • Уреди за измерване на грапавост, дебелина на покритие, дебеломери, твърдомери.
 • Еталони за дължина и ъгли
 • Калибри: резбови, морзови, гладки калибри пробки, установъчни и образцови гривни
 • Специални измервателни инструменти.
Subpages (1): Пресетер