Магнитни маси и захвати

Braillon products

BRAILLON Magnetics разработва и произвежда:
  • магнитни системи за бързо зкрепване на детайли от феромагнитни материали на плота на плоско-шлифовани и пробивно-фрезови машини в процеса на тяхната обработка
  • магнитни товароподемни захвати
  • електромагнитни шайби за транспорт на скрап и метали

Braillon

lifting magnets

magnetic chucks