Клапани за мек старт / аварийно изпускане

Клапани за мек старт/аварийно изпескане P74F
В случай на авария, всички пневматични задвижвания трябва да бъдат спрени. Ако искате да сте сигурни, че използвате добри инженерни практики, уверете се, че използвате клапани за мек старт / аварийно изпускане. С тези клапани вашето оборудване ще отговаря на изискванията по отношение на стартиране и спиране. Ако не използвате клапани за мек старт / аварийно изпускане, можете ли да докажете, че вашето решение е толкова добро, колкото са и клапаните?

От вас зависи да гарантирете, че вашето оборудване е:
  • Подходящо за използване за целите и услолията, в които се използва
  • Поддържано в безопасно състояние на употреба, така че здравето и безопаността на хората да не са изложени на опасност
  • Проверявано в определени условия, за да се гарантира, че то е и продължава да бъде безопасно за употреба. Всяка проверка трябва да бъде извършена от компетентен човек и трябва да се поддържат записи до следващата проверка

Възрастта не е извинение


Само защото дадено оборудване е старо, това не озачава, че то е изключение от регламентите. Вие все още трябва да гарантирате, че то отговаря на СЕ регламентите и Европейската директива за машини.
Но това не означава, че е абсолютно задължително да си създавате проблеми и разходи, за да го смените с изцяло ново оборудване.
Например, модулните клапани за мек старт / аварийно изпускане на Norgren Excelon могат да бъдат използвани, за да съответства вашата машина на регламентите по отношение на пускане и спиране. Тези клапани предоставят контролирано повишение в налягането на низходящия поток при стартиране, както и капацитет за висок поток напред и функция за изпускане на висок поток.


Клапани за мек старт/аварийно спиране P72F
Технически данни

 Средни
 Сгъстен въздух
 Максимално работно налягане
 10 bar (пилотно управлявана чрез соленоид),
 17 bar (пилотно управляване чрез въздух)
 Минимално работно налягане
 3 bar
 Температура на околната среда
 -20 до +50оС (пилотно управлявана чрез соленоид, всички серии),
 -20 до +65оС (P72F, пилотно управляване чрез въздух)
 -20 до +80оС (P72F, P64F, P68F, пилотно управляване чрез въздух)
 Отвор за пилотен въздух
 P72F: M5; P74F, P64F: RC1/4, P68F: G1/4
 Изходен отвор
 P72F: Rc1/4; P74F, P64F: G1/2; P68F: G1
 Максимален поток
Забележка: Максимален поток с 6,3 bar входно налягане и падане на нялагането от 0.5 bar
 P72F: 21 dm3/сек; P74F, P64F: 57 dm3/сек; P68F: 147 dm3/сек;
 Налягане на затваряне
 Пълен поток, когато налягането в низходящия поток достигне 50-80% от входното налягане