Пневмоподготвящи групи

EXCELON PRO - ОЛЕКОТЕНА СИСТЕМА

Най-новото в технологията за подготовка на въздуха Excelon Pro е с леко тегло и изключително модуларен. Предлагайки комбинирани блокове, които включват спирателен клапан, филтър/регулатор и устройство за смазване, Excelon Pro може да бъде закупен и като индивидуални елементи. Наличен в 8 мм, G1/4 размери на отвор, Excelon Pro не изисква инструменти за сглобяване.

Филтър/регулатор и устройство за смазване BL92
Филтър за общо предназначение F92
Свързващ филтър F92C
Регулатор R92
Филтър/регулатор B92
Устройство за смазване (маслена мъгла) L92

EXCELON - МОДУЛНА СИСТЕМА

Предлагани като опаковани комбинирани набори или индивидуални елементи, Excelon предоставя високоефективно отстраняване на вода и частици. Налични в G1/4, G1/2 и G1/3 размери на отворите, сериите Excelon са подходящи за повечето приложения за общи цели.

Филтър/регулатори и устройства за самзвана BL72, 73, 74
Филтри за общи цели F72G, F73G, F74G
Филтри за отстраняване на масло F72C, F73C, F74C, F74H
Филтир за остраняване на маслени пари F72V, F74V
Регулатори на налягане R72G, R73G, R74G
Филтър/регулаториB72G, B73G, B74G
Устройства за смазване L72, L73, L74
Предпазни клапани V72G, V74G
Вентили за мек старт/аварийно изпускане P72F, P74F
OLYMPIAN PLUS - ВКЛЮЧВАНЕ, БЪРЗОСМЕННА СИСТЕМА

Пробвани и изпитани в работата, комплектите Olympian Plus могат да бъдат закупени изцяло сглобени, готови за монтаж в повечето приложения. Налични в широка гама от размери на отворите, като G1/2, G3/8, G1, Olympian Plus включва високоефективни филтри за отстраняване на масло или филтри за общи цели и включва гама от клапани за мек старт и аварийно изпускане.

Филтър/регулатори и устройства за мазване BL64, 68
Филтри за общи цели F64G, F68G
Високоефективни филтри за отстраняване на масло F64C/H, F68C/HG1 до G1
Вискоефективни филтри за отстраняване на масло / маслени пари F64B/L, FFV68
Комплекти за въздух за дишане FFB64
Регулатори на налягане R64G, R68G
Филтър/регулатори B64G, B68G
Устройства за смазване L64, L68
Вентили за мек старт/аварийно изпускане P64F, P68F
Предпазни клапани V64H, V68H


МИНИАТЮРНИ СЕРИИ, ОБЩИ ЦЕЛИ

Идеални за приложения, при които пространството е ограничено, миниатюрните серии могат да бъдат поръчани като предварително сглобени блокове, които ви предоставят пълен кортрол на подготовката на вашия въздух на едно място. Включвайки размери на отвори от G1/8 и G1/4, тази гама е подходяща за най-широко разпространените пневматични приложения за общо предназначение.

Филтър/регулатори и устройства за смазване P1H
Филтър за общи цели F07
Регулатори на налягане R07
Филтър/регулатор B07
Устройство за смезване L07
Предпазен клапан - диафрагмен тип V07