Регулатори на налягане

Контролиране на налягането

Използването на пневматично оборудвае с по-високо от определеното налягане предизвиква прекомерно износване, без сериозно увеличение на производителността. Същевременно, сгъстеният въздух и използваната за неговото генериране енергия се губят.
Рентабилното решение е редуцир вентил или регулатор (с обща цел, с пилотно управление, прецизен или за специална цел), който да поддържа изходното налягане постоянно, независимо от входното налягане и изпускателния поток.