СОЛДА ЕООД е търговско-инженерингова компания, която предлага решения в специализирана индустриална екипировка (Пневматични и хидравлични инструменти и оборудване, Металорежещи инструменти и Апаратура за измерване и контрол) за поддръжка, поправка и основен ремонт, в много области на индустрията, като: минна, добивна, водна, нефто и газодобивна, електрическа, енергийна, металургична, железопътна, текстилна, хартиена, химична, циментова и други.

Пневматика

Измервателни иструменти

Магнитни маси и захватиВлагоанализатори

Технически лепила

Хидравлични гайковърти